Strauss från Wi­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

KON­SERT ”Ny­års­kon­sert från Wi­en” är en rik­tig tv-klas­si­ker, som sänts var­je ny­års­dag än­da se­dan det eu­ro­pe­is­ka tv-sam­ar­be­tet Eu­ro­vi­sio­nen star­ta­de på 50-ta­let. Wi­e­ner­fil­har­mo­ni­ker­na har ta­git plats i Mu­sikve­re­in i Wi­en, ope­ra­ba­let­ten är re­do och fram­för or­kes­tern står dir­gen­ten Ma­riss Jan­sons. Re­per­to­a­ren, den är för­stås mu­sik av Strauss.

NY­ÅRS­DA­GEN, SVT1, 11.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.