Olds­berg fi­rar med bin­go

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Ing­var Olds­berg (bil­den) sän­der ock­så di­rekt på ny­årsaf­ton, även om han ba­ra hål­ler på till tio på kväl­len. I ”Bing­lot­tos ny­års­kväll” ut­lo­var han fest och mil­jo­ner, ma­gi av Bry­nolf & Ljung, un­der­håll­ning av Mol­lie Lin­dén och Las­se Ste­fanz med Mi­kael Wi­e­he. Gäs­ter vid är skå­de­spe­la­ren Maria Lun­dqvist och ko­mi­kern Jan Rip­pe. NY­ÅRSAF­TON, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.