Minns guld­å­ren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR ”SvenIng­vars – så många mil, så många år” är ti­teln på do­ku­men­tä­ren om ban­det som bil­da­des i Värm­land på 50-ta­let. Sång­a­ren Sven-Erik Mag­nus­son och gi­tar­ris­ten Ing­var Karls­son ser till­ba­ka på sex de­cen­ni­er, besöker gam­la spel­plat­ser, mö­ter mu­si­ker som ti­di­ga­re va­rit med i ban­det och så spe­lar de för­stås ”Frö­ken Frä­ken” och en bunt and­ra hit­lå­tar.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Sven-Erik Mag­nus­son var med från bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.