Brost i 300-årig pjäs

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KO­ME­DI Pjä­sen är näs­tan 300 år, men blev än­då som­ma­rens suc­cé på Fred­riks­dalste­a­tern i Helsing­borg. ”Den stres­sa­de” av för­fat­ta­ren Lud­vig Hol­berg ha­de väckts till liv i Dan­mark och im­por­te­rats av te­a­ter­di­rek­tö­ren Eva Ryd­berg, som själv spe­lar gif­tas­lyst­na Mag­de­lo­ne. Jo­han­nes Brost är den stres­sa­de Herr Vi­el­ge­sch­rei och Ma­rie Ro­bert­son spe­lar kam­mar­jung­run Per­nil­le.

ONS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: FERDRIKSDALSTEATERN

Jo­han­nes Brost som ”Den stres­sa­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.