Sista som­ma­ren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Vid den här ti­den på året bru­kar SVT ta med tit­tar­na till­ba­ka till som­ma­rens lju­sa tis­dags­kväl­lar med ”Allsång på Skan­sen”. Det blir höjd­punk­ter med ar­tis­ter på Sol­li­dens scen och det blir bil­der från ar­tis­ter­na bakom sce­nen. Och så allsång för­stås från den­na som­mar som blev Pet­ra Marklunds and­ra och sista som­mar som pro­gram­le­da­re.

TIS­DAG, SVT1, 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.