Beck fyl­ler 50

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR För 50 år se­dan kom den förs­ta boken om kri­mi­nal­kom­mis­sa­ri­en Mar­tin Beck. Det blev tio kri­mi­nal­ro­ma­ner av för­fat­tar­pa­ret Maj Sjö­wall och Per Wahlö och i dag har för­fat­tar­na en gi­ven plats i världs­lit­te­ra­tu­ren som ska­pa­re av den mo­der­na dec­ka­ren. I do­ku­men­tä­ren ”Sjö­wall Wahlöö – be­rät­tel­sen om ett brott” be­rät­tar Maj Sjö­wall hur allt bör­ja­de.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.