Troll­kar­len från Oz

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

MU­SI­KAL Barn­stjär­nan Judy Gar­land (bil­den) slog ige­nom som Do­rot­hy, hon som blå­ser i väg till ”nå­gon­stans ovan regn­bå­gen”. Hål­ler fort­fa­ran­de märk­ligt väl som fa­mil­jeun­der­håll­ning. (The wi­zard of Oz, 1939)

NY­ÅRSAF­TON, SVT2, 16.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.