Mo­ni­ca Z

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Lå­tar­na finns där – så klart. Äls­ka­de. På grän­sen till sön­der­spe­la­de. Här vi­ras de var­samt in i nya käns­lor. Myc­ket gör ont: Bekräf­tel­se­be­ho­vet, dric­kan­det. Mo­ni­cas omätt­lig­het är på en och sam­ma gång livs­be­ja­kan­de och plåg­sam. Ed­da Mag­na­son, be­ta­gan­de por­trätt­lik, fång­ar sjä­len i stäl­let för att måla en sim­pel ko­pia på film­du­ken. (2013)

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.