En djä­vulsk fäl­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Till Or­son Wel­les ojäm­na pro­duk­tion räk­nas den­na mordut­red­ning i en sli­ten mex­i­kansk gräns­stad till höjd­punk­ter­na. Och nog är fil­men li­ka svet­tig som re­gis­sö­ren själv, där han pla­ce­rat sig mitt i bil­den som skurk­ak­tig po­lis i XL-for­mat - ful och far­lig. (Touch of evil, 1958)

NY­ÅRSAF­TON, SVT2, 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.