En gans­ka snäll man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Stel­lan Skars­gård är all­tid fa­sci­ne­ran­de med sitt or­ga­nis­ka spel. Pro­ble­met är att han har för myc­ket pon­dus som ly­ser ige­nom hos en den ku­va­de man­nen Ul­rik. Man bru­kar sä­ga, ka­me­ran ser allt. (2010) TRET­TON­DAGS­AF­TON,

SVT1, 23.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.