För 50 år se­dan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DO­KU­MEN­TÄR ”Året var 1966” hand­lar om hur det var för 50 år se­dan. Jo, det var kallt re­kord­vin­tern 1966. Par­ti­le­dar­na frå­ga­des ut i tv av de tre O:na ( Ort­mark, Oli­vecro­na, Orup). Bob Dy­lan be­sök­te Sve­ri­ge, El­la Fitz­ge­rald ock­så. Och vid den stjärnspäc­ka­de tv-ga­lan ”En gräns­lös kväll på Ope­ran” var gäs­ter­na Har­ry Bela­fon­te och Mar­tin Lut­her King.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.