Filip & Fred­rik sist ut

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK And­ra mat­chen i grupp 3 och som sista lag dy­ker två verk­li­ga ”På spå­ret”-ve­te­ra­ner upp. Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son har va­rit i se­mi­fi­nal två gång­er, i fi­nal en gång och gör nu sin fem­te start. De mö­ter Vi­veca Sten och Da­vid La­gercrantz, för­fat­tar­la­get, där hon är känd för Sand­hamn-dec­kar­na och han för fort­sätt­ning­en på Mil­len­ni­um-böc­ker­na.

Foto: BO HÅ­KANS­SON/SVT

Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son är med i ”På spå­ret” för fem­te gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.