Här är årets al­la med­ver­kan­de

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

17/1 Sa­rah Dawn Fi­ner & Nis­se Land­gren mot Kristin Am­pa­ro & Vik­to­ria Tol­stoy. Gäst: Mar­koo­lio. 24/1 Jen­ni­fer Brown & Claes Malm­berg mot Daniel Nor­berg & Fri­da Öhrn. Gäst: Le­na Philips­son. 31/1 John Lund­vik & Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar mot Per Frit­zell & Jen­ny Berg­gren. 7/2 Shi­ma Nia­va­ra­ni & Ni­na Sö­derquist mot Oscar Zia & Mol­lie Lin­dén. Gäst: Las­se Berg­ha­gen. 14/2 Jonas Gar­dell & Jo­an­na Pe­re­ra mot Wen­che Myhre & Amy Deasismont 21/2 Al­ca­zar mot Just D. Gäst: Niklas Ströms­tedt 28/2 Pe­ter Lars­son & Jo­se­fin Jo­hans­son mot Las­se Kronér & Shir­ley Clamp.

Bru­no Mitso­gi­an­nis, Pe­ter Jo­hans­son, Da­vid Lind­gren, Ro­bert Ryd­berg i Ma­ri­ka Will­sted­ts lag.

Jes­si­ca An­ders­son och Per An­ders­son i pi­a­nis­ten Karin Wes­ter­bergs lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.