Kär­le­ken till Thå­ström

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Barn­do­mens svik­na löf­ten, över­gi­ven av för­äld­rar­na och den livs­långa kär­le­ken till mu­si­kern Jo­a­kim Thå­ström. Skå­de­spe­la­ren Aman­da Ooms, 51, be­rät­tar om sitt liv och sin kar­riär un­der sin dag i ”Stjär­nor­na på slot­tet”. Det blir ock­så en del histo­ri­er från hen­nes om­fat­tan­de film- och tv-kar­riär. Se­nast har hon setts i svens­ka tv­se­ri­en ”Äng­el­by”.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Tred­je da­gen på slot­tet med skå­de­spe­la­ren Aman­da Ooms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.