Hem­lig agent

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Kal­la kri­get mel­lan öst och väst het­tar till 1983. Mot den­na bak­grund ut­spe­lar sig den tys­ka dra­ma­se­ri­en ”Deutschland 83”. Mar­tin Rauch, 24-årig gräns­po­lis i Öst­tyskland, skic­kas till väst där han tjänst­gör i väst­tys­ka ar­mén un­der nam­net Mor­tiz Stamm. Men egent­li­gen är han hem­lig agent och hans upp­drag är att få tag i Na­tos topp­hem­li­ga mi­li­tä­ra pla­ner.

TIS­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.