Film och tv-se­ri­er

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FILM­MA­GA­SIN Den förs­ta ”Film­krö­ni­kan” sän­des i SVT 1956 och kom igen i många skep­na­der in­nan den blev ned­lagd 2008. Nu gör man ett nytt för­sök, lå­nar en bit ti­tel av lit­te­ra­tur­ma­ga­si­net ”Ba­bel” och kal­lar den ”Ba­bel bio”. Fred­rik Sah­lin, som bru­kar re­cen­se­ra film i Kul­tur­ny­he­ter­na, blir pro­gram­le­da­re och Pa­ri­sa Ami­ri får en hör­na för tv-se­ri­er.

ONS­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.