Miss Kicki

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En en­kel li­ten film med många sva­jan­de kän­selspröt – tack va­re Per­nil­la Au­gust bril­jans och Hå­kon Li­us still­sam­ma bil­der som för tan­kar­na till ”Lost in Trans­la­tion”. Au­gust väc­ker kär­lek för osym­pa­tis­ka Kicki med sin öd­mjuk­het och sitt de­talj­ri­ka spel. (2010)

TIS­DAG, SVT1, 23.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.