Dis­ku­te­rar vi­da­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DE­BATT Ef­ter många års hög­ljud­da me­nings­ut­by­ten, så gick ”De­batt” i gra­ven strax fö­re jul. Men det er­sätts för­stås di­rekt av ett lik­nan­de pro­gram, som kal­las ”Opi­ni­on li­ve”. Belin­da Ols­son, som led­de gam­la ”De­batt” i någ­ra år, är en av pro­gram­le­dar­na även här. Vid sin si­da har hon Ol­le Palm­löf, som mest job­bat i ra­di­on. ”Opi­ni­on li­ve” sänds he­la vå­ren.

TORS­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.