Ty­ro­lershow med Lot­ta och Per

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Ef­ter som­ma­rens allsång på Li­se­berg, så med­de­la­de Lot­ta Eng­berg TV4 att hon gär­na skul­le gö­ra nå­got till­sam­mans med ko­mi­kern Per An­ders­son.

TV4 slog till di­rekt och nu blir det krogshow mitt i vec­kan med Eng­berg, An­ders­son och ­kän­da gästar­tis­ter.

I pre­miä­ren är det Tom­my Kör­berg och Van­na Ro­sen­berg.

Showkro­gen Ron­do på Li­se­berg i Gö­te­borg har byggts om till nå­got som på­min­ner om öl­hall i Ty­ro­len med sto­ra sejd­lar och gla­da ser­vi­tri­ser. Där är det tänkt att bli myc­ket blan­dad un­der­håll­ning som spe­las in in­för publik.

Väl­be­kan­ta lå­tar, över­rask­ ning­ar och upp­tåg, sket­cher gö­te­borgs­ka vit­sar. Var­je vec­ka har nå­gon av gäs­ter­na ko­misk bak­grund. Och så finns där för­stås Per An­ders­son. Ti­teln är ”Lillelördag”, som är en gam­mal­dags be­teck­ning för ons­dag kväll med fest mitt i vec­kan.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Lot­ta Eng­berg och Per An­ders­son le­der mitt-i-vec­kan-un­der­håll­ning­en ”Lillelördag”.

Ro­sen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.