Fest för fil­men

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Två unga popstjär­nor är över­ras­kan­de no­mi­ne­ra­de till Guld­bag­gen. Ul­rik Munt­her för hu­vud­rol­len i ”Ef­terskalv”, Amy Di­a­mond för bi­rol­len i ”Min lil­la sys­ter”. Bå­da fil­mer­na finns ock­så med i klas­sen Bäs­ta film till­sam­mans med ”En man som he­ter Ove”. Pet­ra Me­de le­der för fjär­de gång­en ”Guld­bag­ge­ga­lan”, där för­ra årets in­sat­ser in­om svensk film be­lö­nas.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Pet­ra Me­de le­der film­ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.