Nu är det Sauks tur

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ”Stjär­nor­na på slot­tet” är i år Clai­re Wik­holm, Mor­gan Alling, Amanda Ooms och Ma­ri­ka La­gercrantz. Samt ­skå­de­spe­la­ren Ste­fan Sauk, 60, som har an­sva­ret för den fjär­de da­gen, då han ska be­rät­ta om barn­do­men till fru­kost, kar­riä­ren till lunch och li­te till vid mid­da­gen. Sauk har va­rit med i tv-se­ri­en ”Lor­ry”, bio­fil­men ” Ven­det­ta” och tv-le­ken ”Ri­ket”.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Ste­fan Sauk är hu­vud­per­son i ”Stjär­nor­na på slot­tet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.