Norsk krigs­se­rie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRIL­LER­SE­RIE Det oc­ku­pe­ra­de Nor­ge un­der and­ra världs­kri­get. Tys­kar­na be­hö­ver tungt vat­ten, som till­ver­kas vid Norsk Hyd­ros fa­brik. Ve­ten­skaps­man­nen Leif Tronstad, som ock­så till­hör mot­stånds­rö­rel­sen, miss­tän­ker att na­zis­ter­na hål­ler på att ut­veck­la en atom­bomb och kon­tak­tar eng­els­män­nen. Det­ta är upp­tak­ten till nors­ka thril­ler­se­ri­en ­”Kam­pen om tung­vatt­net”, som by­ger på verk­li­ga ­hän­del­ser.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.