Renée Nyberg

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 49. Fa­milj: Ma­ken Da­vid Hel­le­ni­us, so­nen, Leo, 9, bar­nen Em­ma, 21, och Tom, 15, från ti­di­ga­re re­la­tio­ner. Bor: Hus i Brom­ma, bo­en­de i skär­går­den. Gör: Pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell med: And­ra sä­song­en av ”René­es bryg­ga” i TV4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.