Ung­do­men gör upp­ror

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Ef­ter re­vo­lu­tio­nen

DRA­MA I maj 1968 kul­mi­ne­ra­de ung­doms­re­vol­ten i Frank­ri­ke, pre­si­den­ten gick i till­fäl­lig lands­flykt. Tre år se­na­re rul­la­de hju­len igen, men lug­net dröj­de – det var fort­fa­ran­de rätt att gö­ra upp­ror. Re­gis­sö­ren Oli­vi­er As­say­as, själv 16 år 1971, vet hur det var och kan be­rät­ta. Hans hu­vud­per­son, fli­tig de­mon­strant, spray­ar slag­ord och slåss med po­li­ser och vak­ter. As­say­as fast­nar ald­rig i ide­o­lo­giskt tugg ut­an vi­sar hur tan­kar föds och re­la­tio­ner ut­veck­las. Kär­le­ken är fri, köns­rol­ler­na be­står. Sek­te­ris­men skör­dar of­fer, dro­ger­na li­kaså. ( Après mai, 2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Christi­ne (Lo­la Créton) och Gil­les (Cle­ment Me­tay­er) re­vol­te­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.