Superman re­turns

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Stor­ar­tad åter­komst. Mo­dern tek­nik ger även­ty­ren bild­mäs­sig skär­pa. Bran­don Routh har både Christop­her Re­e­ves ut­trycks­lös­het och ett mänsk­ligt an­sik­te. Han räd­dar både värl­den och Lo­is La­ne. ( 2006) FRE­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.