Lop­pis i Uppsa­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

ANTIKT I Uppsa­la får ex­per­ter­na vär­de­ra gjut­järn­sur­nor, ja­pansk sa­mu­raj­rust­ning och ett me­tallägg med spric­ka, som blir veckans sen­sa­tion. ”An­tikrun­dan” slår upp sitt ex­pert­lä­ger i Uppsa­la kon­sert & kon­gress och ef­tersom det är lör­dag så gör An­ne Lund­berg en av­stic­ka­re till när­be­läg­na Vak­sa­la torg, där det är lop­pis.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.