Bil­der och ru­brik

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK ”En ska bort” är en ny tv-lek, som tes­tas på lör­dags­ti­den där slit­na ”Post­kod­mil­jo­nä­ren” le­gat. Två­man­na­lag får se ett an­tal bil­der och en ru­brik. En av bil­der­na hör in­te till ru­bri­ken och ska bort. La­gen täv­lar i tre ron­der och klätt­rar upp­för pen­ning­s­te­gen. De som lyc­kas gå he­la vägen vin­ner en mil­jon kro­nor. Ric­kard Sjö­berg är pro­gram­le­da­re.

LÖR­DAG, TV4, 19.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.