Årets mu­sik­fest

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MU­SIK Det är hög stäm­ning i Royal Al­bert Hall i Lon­don, när di­ri­gen­ten Ma­rin Al­sop hö­jer takt­pin­nen i årets mu­sik­fest ”Last night of the proms”. So­pra­nen Da­ni­el­le De Nie­se sjung­er ”Sound of mu­sic” och Jo­nas Kauf­mann ri­ver av både ”Nes­sum Dor­ma” och ”Ru­le Bri­tan­nia”. Dess­utom spe­las ” Till Eu­genspi­e­gel” av Ri­chard Straus och ”Mor­gon­stäm­ning´ av Ed­vard Gri­eg.

LÖR­DAG, SVT2, 19.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.