Me­lan­der gäst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Ny ”Lillelördag” med Lot­ta Eng­berg och Per An­ders­son på showkro­gen Ron­do i Gö­te­borg. Där blir det myc­ket blan­dad un­der­håll­ning med kän­da lå­tar, po­pu­lä­ra ar­tis­ter, sket­cher, över­rask­ning­ar och en och an­nan gö­te­borgs­vits. Veckans gäs­ter är skå­de­spe­la­ren Sven Me­lan­der och sång­ers­kan Jes­si­ca An­ders­son.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.