Sport­pro­fi­ler hyl­las i Glo­ben

TV (Sweden) - - IDROTTSGALAN -

GA­LA På mån­dag svi­dar ”Vin­ter­stu­di­on”-pro­fi­len André Pops, till­sam­mans med lan­dets just nu främs­ta eli­tid­rot­ta­re, om till af­ton­kläd­sel för att blic­ka tillbaka på och hyl­la 2015 års störs­ta sport­pre­sta­tio­ner i ”Svens­ka Idrotts­ga­lan” som sänds från Glo­ben i Stock­holm.

Sim­stjär­nan Sarah Sjö­ström, förs­ta svens­ka sim­ma­re att ta två guld i sam­ma VM, är re­dan klar för Bragd­gul­det. Dess­utom är hon nominerad i klas­ser­na Årets kvinn­li­ga id­rot­ta­re, Årets pre­sta­tion, Årets lag och till Jer­ring­pri­set – som hon vann för­ra året.

Ted­dy­be­ars, Sven-Ber­til Tau­be, Le­na Philips­son, Niklas Ströms­tedt, Mi­mi Wer­ner och Plu­ra Jons­son står för un­der­håll­ning­en på scen. En mängd pri­ser ska för­de­las, och det kanske fi­nas­te av al­la – Ra­di­ospor­tens Jer­ring­pris – rös­tas fram av tit­tar­na i di­rekt­sänd­ning. I fle­ra vec­kor har om­röst­ning­en på­gått, och fram till på fre­dag åter­står åt­ta kan­di­da­ter som al­la gjort star­ka in­sat­ser un­der året som gick. MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Foto:Jo­han Pau­lin/SVT

André Pops le­der ”Svens­ka Idrotts­ga­lan” som sänds från Glo­ben.

Le­na Philips­son

Plu­ra Jons­son

Sarah Sjö­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.