De kan vin­na Jer­ring­pri­set

TV (Sweden) - - IDROTTSGALAN -

1 Sarah Sjö­ström Sim­ning.Två guld och två världs­re­kord på lång­ba­ne-VM. Dess­förin­nan tre VM-guld i kort ba­na.

099-209 01

2 Jo­han Ols­son Ski­dor. Vann VM-guld på 15 km fri­stil. Tog även VM-sil­ver (sta­fett) och VM-brons (50 km). 099-209 02

3 Isa­bel­le Guldén Hand­boll. Vann skyt­te­li­gan i EM, där Sve­ri­ge tog brons. Ut­sågs till tur­ne­ring­ens bäs­ta spe­la­re. 099-209 03

4 Zla­tan Ibra­hi­mo­vic Fot­boll. Gjor­de tre av fy­ra mål i den av­gö­ran­de EM-playof­fen mot Dan­mark. Vann fy­ra tit­lar med PSG. 099-209 04

5 Char­lot­te Kal­la Ski­dor. Tog fy­ra me­dal­jer på hem­ma-VM i Falun: Guld (10 km fritt), sil­ver (sta­fett) och två brons (ski­athlon, 30 km klas­siskt). 099-209 05

6 U21-lands­la­get Fot­boll. Vann sen­sa­tio­nellt EM-guld. Be­seg­ra­de Por­tu­gal i fi­na­len via straff­lägg­ning. 099-209 06

7 An­ni­ka Bill­stam Orientering. För­sva­ra­de VM-ti­teln på medel­di­stans i Skott­land och tog även brons i lagsta­fett. 099-209 07

8 Em­ma Dahl­ström Fre­eski­ing. Vann störs­ta ti­teln in­om spor­ten: XGa­mes. Vann även to­tal­se­gern i världs­cu­pen. 099-209 08

Det här är den and­ra röst­nings­om­gång­en. Rös­ta via web­ben (sve­ri­ges­ra­dio. se/jer­ring­pri­set) el­ler te­le­fon (sam­tal: 3,60 kr plus even­tu­ell tra­fi­kav­gift) fram till fre­da­gen den 22 ja­nu­a­ri kloc­kan 14.00. Där­ef­ter bör­jar en tred­je röst­nings­om­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.