Win­ter’s bo­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mörkt, yt­terst väl­spe­lat och pris­be­lönt av re­gis­sö­ren Deb­ra Gra­nik. Ree Dol­ly i mi­sä­rens Mis­sou­ri har om­vård­na­den om si­na små­sys­kon och en mam­ma som är svår­li­gen nå­bar. Jen­ni­fer Law­rence Oscarno­mi­ne­ra­des för sin re­mar­kab­la in­sats och hjärt­skä­ran­de por­trätt av en 17-åring som av ytt­re om­stän­dig­he­ter tving­as va­ra myc­ket äld­re än hon är. Det finns en el­ler två sce­ner på slu­tet som kun­de kor­tats, an­nars ha­de det bli­vit full pott. (2010)

TIS­DAG, SVT1, 23.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.