Gran To­ri­no

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ti­teln syf­tar på en bil – en blank­po­le­rad ame­ri­ka­na­re. Äga­ren är krigs­ve­te­ran – från Ko­rea. Den som ti­di­ga­re i Clint Eastwoods (bil­den) kar­riär haft skäl att tyc­ka att det ta­gits lätt på dö­dan­de, får här ett an­nat bud­skap. Och den gri­ni­ge gam­le gub­ben är bland det bäs­ta han gjort som skå­de­spe­la­re. (2008)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.