HÄGGLUND I KVARTS­FI­NAL

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

TV-LEK Kvarts­fi­nal i ”På spå­ret”, där de bäs­ta två­or­na i grupp­spe­let möts. För­re mi­nistern Gö­ran Hägglund och skol­ver­kets di­rek­tör An­na Ek­ström var rätt giv­na ef­tersom de på si­na två mat­cher i grupp­spe­let ha­de he­la 70 po­äng sam­man­lagt. Där får de mö­ta två­an i grupp 3, fot­bolls­do­ma­ren Jo­nas Eriks­son och kul­tur­box­a­ren Åsa San­dell. Mat­chen gäl­ler sista plat­sen i se­mi­fi­nal.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Gö­ran Hägglund och An­na Ek­ström i ”På spå­ret”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.