MA­RI­KA OM LIVSVA­LEN

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

UN­DER­HÅLL­NING Sist av de fem ”Stjär­nor­na på slot­tet” är Ma­ri­ka La­gercrantz (bil­den), 61, som väx­te upp i en kul­tu­rell fa­milj, där pap­pa var Olof La­gercrantz, för­fat­ta­re och chefre­dak­tör för Da­gens Ny­he­ter. Hon blev skå­de­spe­la­re i det ra­di­ka­la 70-ta­let, var med och bil­da­de te­a­ter­kol­lek­ti­vet Jord­cir­kus och del­tog i hu­soc­ku­pa­tio­nen av kvar­te­ret Mull­va­den i Stock­holm.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Ma­ri­ka La­gercrantz sist av ”Stjär­nor­na på slot­tet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.