San­ning­en om Ugg­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU Mag­nus Ugg­la, 61, har un­der sin näs­tan 40-åri­ga kar­riär vi­sat stor mångsidig­het. Sång­a­re, låt­skri­va­re, re­vy­ar­tist, skå­de­spe­la­re, tv-profil, ra­di­opra­ta­re och lång­lig­ga­re på Svensk­top­pen. Han är ock­så känd som hu­mo­ris­tisk pro­vo­ka­tör och li­der av ba­cill­skräck, vil­ket av­slö­ja­des i tv­se­ri­en ” Var fan är mitt band?” I ”Min san­ning” in­ter­vju­as han av An­na He­den­mo.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Foto: CORNELIA NORD­STRÖM

Ar­tis­ten Mag­nus Ugg­la i ”Min san­ning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.