Smärt­sam­ma fel

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE ”Skön­hets­fäl­lan” är en dansk se­rie om kvin­nor som drab­bats av miss­lyc­ka­de skön­hets­o­pe­ra­tio­ner. Nu har det ock­så gjorts en svens­ka va­ri­ant, ”Skön­hets­fäl­lan Sve­ri­ge”, där två svens­ka spe­ci­a­lis­ter på plastik­ki­rur­gi, dok­tor Ca­ro­li­na Borén och dok­tor Per Windh, för­sö­ker hjäl­pa per­so­ner, som li­der av plas­tisko­pe­ra­tio­ner som gått snett. En del har fått sitt ut­se­en­de för­stört, and­ra har smär­tor he­la ti­den.

MÅN­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.