Har hu­set ra­sat?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE Tred­je sä­song­en av tit­tar­suc­cén ”Hus­dröm­mar”, som hand­lar om hus och ibland om dröm­mar som spric­ker. Pro­gram­le­da­ren Per­nil­la Måns­son Colt och ar­ki­tek­ten Gert Win­gårdh bör­jar med att titta till ti­di­ga­re par. Har Bill och Ma­rie i Hö­ganäs hit­tat tillbaka till varand­ra? Är Se­basti­an och An­na kla­ra med husbåten? Och står det lu­tan­de hu­set i Bil­le­ber­ga kvar?

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.