Lot­ta Eng­berg

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 52 år. Bor: I Olofstorp ut­an­för Gö­te­borg. Fa­milj: Dött­rar­na Malin och Amanda. Gör: Ar­tist och pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell med: Två pro­gram i TV4: Le­der nya un­der­håll­nings­sho­wen ”Lillelördag” till­sam­mans med ko­mi­kern Per An­ders­son, och med­ver­kar som en av fy­ra ar­tis­ter i nya sä­song­en av re­por­ta­ge­se­ri­en ”En re­sa för li­vet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.