Maskros­bar­nets upp­växt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

växt­dra­mat om mask­ros­bar­net Le­e­na, som bor med si­na al­ko­ho­li­se­ra­de för­äld­rar i bostads­om­rå­det ”Svi­naläng­or­na” i Ystad på 70-ta­let, och en fort­sätt­ning där hon nu har vux­it upp. Fil­men be­rör på dju­pet och blott­läg­ger hur kom­pli­ce­ra­de fa­mil­je­band kan va­ra och hur stark kär­le­ken till en av­skydd mam­ma, trots al­la tra­sig­he­ter och trau­man, än­då är. (2010) FRE­DAG, SVT2, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.