The town

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TIONDRA­MA Fy­ra barn­domsvän­ner pla­ne­rar en stöt mot Bostons själ­vas­te hjär­ta, Fen­way Park – ba­se­bol­la­gets Red Soxs hem­maa­re­na. Att Ben Aff­leck (bil­den) åter är på mam­mas ga­ta märks.Var­je bild känns äk­ta och fle­ra av skå­de­spe­lar­na ver­kar som sprung­na ur de ruf­fi­ga mil­jö­er­na. (2010)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.