Svi­naläng­or­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Per­nil­la Au­gusts förs­ta lång­film som re­gis­sör är en im­po­ne­ran­de sä­ker de­but. Au­gust har ut­veck­lat Su­san­na Ala­ko­skis ro­man och lagt till en ny ram­be­rät­tel­se – ett geni­drag som tar ud­den av re­so­ne­mang om att ” boken var bätt­re”. Re­sul­ta­tet är nå­got helt eget, som in­ne­hål­ler både det star­ka upp-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.