Ho­tell Ma­ri­gold

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Sju eng­els­ka pen­sio­nä­rer chec­kar in på in­diskt ho­tell som sett bätt­re da­gar. Histo­ri­en om kul­turkroc­kars chock­ver­kan på stel­na­de livs­möns­ter är i och för sig in­te märk­lig – men den är yp­per­ligt be­rät­tad. (The best ex­o­tic Ma­ri­gold Ho­tel, 2011)

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.