De vill bli av med si­na män

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALSERIE ”Mus­tat lesket” het­te den­na kri­mi­nal­histo­ria i Fin­land och där blev den en re­jäl tittarsuccé. Där­för har nu Vi­aplay gjort en ny ver­sion, som vän­der sig till TV3 i he­la Skan­di­na­vi­en. Och så hop­pas man för­stås på att säl­ja den vi­da­re i tv-värl­den som ”nordic cri­me”.

”Black wi­dows” hand­lar om tre kvin­nor som trött­nat på si­na o­dräg­li­ga män. Svens­ka Re­bec­ka, nors­ka Jo­han­ne och dans­ka Ki­ra be­stäm­mer sig helt en­kelt för att bli än­kor ge­nom att mör­da si­na män. Men de får in­te det lugn de hop­pats på, ut­an i stäl­let dras de in i kret­sar där det fö­re­kom­mer ut­press­ning, kor­rup­tion och mord. Sam­ti­digt på­går po­lis­ut­red­ning­en av de dö­da äk­ta män­nen.

De svar­ta än­kor­na spe­las av svens­ka Ce­ci­lia Forss, av nors­ka Synnöve Maco­dy Lund och av dans­ka Be­a­te Bil­ly. Och övri­ga rol­lis­tan har många kän­da skå­de­spe­la­re: Peter Stormare, Ka­ta­ri­na Ewer­löf, Peter An­ders­son, Måns Nat­ha­naels­son och Jo­han­nes Bah Kun­ke. Det blir åt­ta tims­långa av­snitt, ett i vec­kan, av ”Black wi­dows”.

TORS­DAG, TV3, 21.00

Foto:Dan Castledine/TV3

Än­kor­na Jo­han­ne, Re­bec­ka och Ki­ra (Synnöve Maco­dy Lund, Ce­ci­lia Forss, Be­a­te Bil­ly) i ”Black wi­dows”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.