Pi­stol på slot­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

ANTIKT Då var det dags för ”An­tikrun­dan” att be­sö­ka en rik­tig hi­sto­risk mil­jö, vack­ra Läckö slott i Väs­ter­göt­land. Jan Ribb­ha­gen vi­sar ett nytt sätt att an­vän­da en brosch, Ri­chard Thunér gör en vär­de­ring på ett par myc­ket väl­be­va­ra­de sto­lar och va­pen­ex­per­ten Max Sjö­berg grans­kar både en pi­stol och ett ge­vär.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.