Fi­ka med Sjögren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­TER­VJU Värm­länds­ke konst­nä­ren Lars Le­rin fort­sät­ter att träf­fa kän­da män­ni­skor som han är nyfiken på. I den­na vec­kas ”Vän­li­gen Lars Le­rin” mö­ter han en man som bor i Karl­stad, in­te så långt från Lars. Det är sång­a­ren Chris­ter Sjögren (bil­den), som bju­der på fi­ka och dis­ku­te­rar pre­sta­tions­krav och dric­kan­de. Och upp­täc­ker att de de­lar en osan­no­lik fa­mil­je­histo­ria.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: JO­SE­FIN MIRSCH

Chris­ter Sjögren i ”Vän­li­gen Lars Le­rin”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.