LCHF

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

Mer grön­sa­ker och mind­re rött kött. Men med sam­ma ef­fekt på vik­ten och väl­be­fin­nan­det. Där har du nya frä­scha LCHF. Boken in­ne­hål­ler 60 re­cept som är enk­la att la­ga för ova­na

hem­makoc­kar och pas­sar he­la fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.