Con­ta­gi­on

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Vem mu­te­ra­de vi­ru­set och star­ta­de epi­de­min? Yt­terst ef­fek­tivt be­rät­tad – skräm­man­de och sam­ti­digt spän­nan­de som en pus­sel­dec­ka­re. Ste­ven So­der­bergh ver­kar ha fått varen­da stjär­na han pe­kat på. Men det är Matt Da­mon som stan­nar kvar längst i min­net. (2011)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.