The king’s speech

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Året är 1925 och kron­prin­sens yng­re bror ska be­gå ra­dio­de­but. En ekan­de tyst­nad tyst­nad följs av någ­ra väl fly­tan­de me­ning­ar, in­nan upp­re­pa­de kon­so­nan­ter skräller i hög­ta­le­ri­et. Fil­men om en stam­man­de man som in­te vill bli kung be­lö­na­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.