Bo­dy of li­es

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TIONT­HRIL­LER Le­o­nar­do DiCaprio är CIA:s på­hit­ti­ga man på fäl­tet i Mel­la­nöstern, Rus­sell Cro­we hans chef i USA. Agen­dor­na är fler­dubb­la och spe­let kom­pli­ce­rat. Ovan­ligt äk­ta, även om me­to­der­na ver­kar tvek­sam­ma. (2008)

FRE­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.